Filary Życia - WOLNOŚĆ

"Moja wolność" - wolność człowieka - wolność dziecka

Co się wpisuje w pojęcie wolności w kontekście wychowania? Przede wszystkim samodzielność, autonomia i niezależność. Co to znaczy dać swojemu dziecku wolność? Dać dziecku wolność, to dać mu poczucie, że jest samodzielne, że nie jest w niczyim posiadaniu, że nie jest niczyją własnością, że żyje dla tego, że samo w sobie jest wartością, że żyje dla siebie i świata, że nic nie zagrażało i nie zagraża jego egzystencji.

Może wydawać się kontrowersyjne: co to znaczy, dać mojemu dziecku wolność? Jeśli uzupełnimy tą wolność tylko bezgraniczną i bezwarunkową miłością to  możemy mieć do czynienia z niebezpiecznymi konsekwencjami wychowywania bezstresowego. Wolność w wychowaniu rozumiem jako głęboką wartość, taką wartość, której realizacją jest sytuacja kiedy dziecko ma poczucie, że nie jest niczym i nikim zniewolone, nie jest w nic uwikłane. Nie jest uwikłane w dramaty i problemy dorosłych. Nie jest również współuzależnione. Realizowanie wychowywania w wolności, to wychowanie bez uzależnień i bez przemocy. Zarówno przemoc jak i uzależnienia zniewalają. Nie tylko przemoc fizyczna, ale również przemoc emocjonalna i przemoc słowna a ta ostatnia mimo iż nie zostawia widocznych śladów zniewala chyba najskuteczniej – wszelkie wyzwiska, epitety, krytykanckie oceny, wyśmiewanie i zawstydzanie zostają na długo w głowie tego, który je słyszy. Zniekształcają skutecznie obraz samego siebie i niszczą poczucie własnej wartości, pozbawiają odwagi lub wyzwalają agresję – zniewalają na lata.

Wielu rodzinom udaje się unikać przemocy fizycznej, ale w niewielu domach rezygnuje się z przemocy słownej. Jak dużo ludzi stosuje przemoc słowną również wobec samych siebie, źle myśląc o sobie, wyzywając samych siebie szczególnie w sytuacjach niepowodzenia: stłuczonej szklanki, kolizji drogowej, zapomnianych kluczy.

Im bardziej jesteśmy wolni od używania przemocy wobec siebie i im bardziej reagujemy na przemoc innych w naszej obecności tym mniej krzywdzimy innych.

Wolność daje czyste sumienie i odwagę do walki fair z przeciwnościami.
Poczucie wolności uskrzydla i uniezależnia od wszechobecnego: "Ja muszę", "muszę to mieć, muszę kupić, muszę tam być". Konformizm jest zaprzeczeniem wolności.

Dzieci obserwujące rodziców, którzy wiele rzeczy "muszą" - nie uczą się łatwo rezygnować, czekać, dystansować od reklamy i komercji. Dzieci potrzebują wolnych rodziców, którzy pomogą im dojrzeć do korzystania w pełni ze swojej wolności. Prawdziwa i przynosząca dobre owoce wolność dojrzewa w granicach i prawdzie otoczona miłością.

W dzisiejszych czasach już bardzo mały człowiek, ten nawet w przedszkolu powinien uczyć się uniezależniania od presji posiadania, kolekcjonowania, wygrywania tego co popularne i reklamowane. Wolny człowiek to właśnie ten, który ma własne zdanie, który potrafi wtedy kiedy trzeba nie iść z głosem tłumu, ale za głosem sumienia. Paradoksalnie bycie wolnym w dzisiejszych czasach to wielkie wyzwanie.