LISTOPAD 2010

5.11 Wrocław CMD
"Jak być kobietą, żoną, matką"
VI spotkanie warsztatowe dla kobiet

7.11 Brzeźnica koło Barda
"Rodzina - błogosławieństwo czy przekleństwo"
wykład w parafii św. Mikołaja

13-14.11 Łódź
"Komunikacja w relacjach"
wykłady interaktywne w Domu Prowincjalnym
Sióstr Służebniczek NMP

16.11 Wrocław
"Narodzeni w milczeniu"
wykład i dyskusja w DA MOST

26.11 Wrocław CMD
"Jak być kobietą, żoną, matką"
VII spotkanie warsztatowe dla kobiet

28.11 Wrocław
"Przyjęcie i wychowanie dzieci"
wykład z elementami warsztatowymi w ramach
kursu przedmałżeńskiego w DA MOST

29.11 Wrocław
"Jak rozwiązywać konflikty między rodzeństwem"
wykład dla rodziców przedszkolaków