LIPIEC 2010

5-7.07 Toruń
"Rozwiązywanie konfliktów osobistych i w grupie"
warsztaty dziennikarskie dla studentów

29.07 Krzydlina Mała
"Filary Wychowania - miłość, prawda, wolność i granice.
Jak mądrze realizować je w praktyce".
wykłady interaktywne dla wspólnoty rodzin