Komunikacja w relacjach

Komunikacja w relacjachWiesława Stefan, Elżbieta Łozińska
6 płyt CD
 
Tematy konferencji:
1. Wartość odkrywania prawdy o swojej rodzinie
2. Jak rozmawiać o przeszłości w relacjach rodzinnych
3. Potrzeby dzieciństwa a budowanie granic
4. Budowanie zdrowych granic w małżeństwie i we wspólnocie
5. Wychowanie do asertywności
6. Kształtowanie postaw asertywnych