Jak można pojednać się z własną historią życia?

Wybrany obrazMałgorzata Kramarz , Wiesława Stefan , Elżbieta Łozińska
6 płyt CD

Tematy konferencji:

1. Rodzaje przemocy i zaniedbania w rodzinie, wspólnocie, w relacjach społecznych i zawodowych
2. Konsekwencje psychologiczne przemocy i zaniedbania
3. Sposoby przeciwstawiania się przemocy i zaniedbaniu
4. Sposoby przeciwstawiania się przemocy i zaniedbaniu
5. Czym jest i jak może przebiegać proces przebaczenia
6. Trudna sztuka pojednania ze sobą i z innymi