Wychowanie w miłości, wierze i wartościach

Wychowanie w miłości, wierze i wartościachMałgorzata Kramarz, Elżbieta Łozińska
6 płyt CD

Tematy konferencji:
1. Portret psychologiczny dziecka - fazy rozwojowe
2. Dziecko otrzymuje miłość i uczy się ją wyrażać
3. Obraz Boga - rozmowy, modlitwa, uczestnictwo w sakramentach
4. Kształtowanie sumienia i poczucia odpowiedzialności
5. Przewinienie - konsekwencja i zadośćuczynienie
6. Wartość świętowania ważnych wydarzeń w życiu dziecka