Jak radzić sobie z przemocą w życiu codziennym? Jak pomóc sobie i innym?

Wybrany obrazWiesława Stefan, Elżbieta Łozińska, Małgorzata Kramarz

Tematy konferencji:

Konferencja I:
Definicja przemocy i konsekwencje przyjętej definicji.
Nie wyrażone uczucia źródłem agresji i przemocy.
Tragiczny trójkąt przemocy: krzywdziciel, ofiara, obserwator.
Poczucie winy i odpowiedzialności w sytuacji przemocy.

Konferencja II:
Przemoc moralna i duchowa.

Konferencja III:
Wychowanie bez przemocy.

Konferencja IV:
Kierowanie innymi bez przemocy.

Konferencja V:
Osobiste uwolnienie się od przemocy słownej.

Konferencja VI:
Plan indywidualnego projektu radzenia sobie z przemocą w codzienności.