Sztuka dialogu. Praktycznie o komunikacji

Wybrany obrazWiesława Stefan, Elżbieta Łozińska, Lech Stefan
6 płyt CD

Tematy konferencji:
1. Warunki i zasady dobrego dialogu. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
2. Manipulacje i blokady w komunikacji
3. Sztuka dialogu z małym dzieckiem
4. Sztuka dialogu z nastolatkiem
5. Sztuka dialogu w relacji dorosły - dorosły, we wspólnocie: małżeńskiej i zakonnej
6. Sztuka dialogu w relacjach społecznych