Nagrania

Jak radzić sobie z przemocą w życiu codziennym? Jak pomóc sobie i innym?

Wybrany obrazWiesława Stefan, Elżbieta Łozińska, Małgorzata Kramarz

Tematy konferencji:

Konferencja I:
Definicja przemocy i konsekwencje przyjętej definicji.
Nie wyrażone uczucia źródłem agresji i przemocy.
Tragiczny trójkąt przemocy: krzywdziciel, ofiara, obserwator.
Poczucie winy i odpowiedzialności w sytuacji przemocy.

Konferencja II:
Przemoc moralna i duchowa.

Konferencja III:
Wychowanie bez przemocy.

Konferencja IV:
Kierowanie innymi bez przemocy.

Konferencja V:
Osobiste uwolnienie się od przemocy słownej.

Konferencja VI:
Plan indywidualnego projektu radzenia sobie z przemocą w codzienności.

Jak można pojednać się z własną historią życia?

Wybrany obrazMałgorzata Kramarz , Wiesława Stefan , Elżbieta Łozińska
6 płyt CD

Tematy konferencji:

1. Rodzaje przemocy i zaniedbania w rodzinie, wspólnocie, w relacjach społecznych i zawodowych
2. Konsekwencje psychologiczne przemocy i zaniedbania
3. Sposoby przeciwstawiania się przemocy i zaniedbaniu
4. Sposoby przeciwstawiania się przemocy i zaniedbaniu
5. Czym jest i jak może przebiegać proces przebaczenia
6. Trudna sztuka pojednania ze sobą i z innymi

Dar poczęcia, cud narodzin

Wybrany obrazAgnieszka Chrobak, Elżbieta Łozińska
6 płyt CD

Tematy konferencji:
1. Dar kobiecości, dar płodności, dar macierzyństwa.
2. Dar męskości, dar życia, dar ojcostwa.
3. Wartość przyjęcia życia poczętego.
4. Dar i trud narodzin nowego człowieka. Noworodek w rodzinie.
5. Rozwój i potrzeby dziecka w kolejnych miesiącach życia.
6. Odnajdywanie ścieżki osobistego rozwoju duchowego w codzienności rodzicielstwa.

Wychowanie w miłości, wierze i wartościach

Wychowanie w miłości, wierze i wartościachMałgorzata Kramarz, Elżbieta Łozińska
6 płyt CD

Tematy konferencji:
1. Portret psychologiczny dziecka - fazy rozwojowe
2. Dziecko otrzymuje miłość i uczy się ją wyrażać
3. Obraz Boga - rozmowy, modlitwa, uczestnictwo w sakramentach
4. Kształtowanie sumienia i poczucia odpowiedzialności
5. Przewinienie - konsekwencja i zadośćuczynienie
6. Wartość świętowania ważnych wydarzeń w życiu dziecka

Komunikacja w relacjach

Komunikacja w relacjachWiesława Stefan, Elżbieta Łozińska
6 płyt CD
 
Tematy konferencji:
1. Wartość odkrywania prawdy o swojej rodzinie
2. Jak rozmawiać o przeszłości w relacjach rodzinnych
3. Potrzeby dzieciństwa a budowanie granic
4. Budowanie zdrowych granic w małżeństwie i we wspólnocie
5. Wychowanie do asertywności
6. Kształtowanie postaw asertywnych

Sztuka dialogu. Praktycznie o komunikacji

Wybrany obrazWiesława Stefan, Elżbieta Łozińska, Lech Stefan
6 płyt CD

Tematy konferencji:
1. Warunki i zasady dobrego dialogu. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
2. Manipulacje i blokady w komunikacji
3. Sztuka dialogu z małym dzieckiem
4. Sztuka dialogu z nastolatkiem
5. Sztuka dialogu w relacji dorosły - dorosły, we wspólnocie: małżeńskiej i zakonnej
6. Sztuka dialogu w relacjach społecznych