BIBLIODRAMA

Ostatnia bibliodrama odbyła się we wrześniu 27.09.2012
POTRZEBY, A POWINNOŚCI...
Mt 12,1-8
Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż.
Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść.
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto Twoi uczniowie czynią to,
czego nie wolno czynić w szabat». (...)

Głos potrzeb,
 Głos sumienia,
 A Głos nakazów i zakazów
 czas: ok 3 godz. koszt 30 zł od osoby
zgłoszenia zainteresowanych zorganizowaniem takich spotkań
przez formularz Kontakt.

a wcześniej warsztaty w tej konwencji odbyły się 19 kwietnia:
 
Natomiast w styczniu 2012 roku ODBYŁA SIĘ PIERWSZA BIBLIODRAMA,

Bibliodrama czyli spotkanie warsztatowe na temat fragmentu Ewangelii,
który został poddany refleksji i improwizowanej wśród uczestników inscenizacji.
 Temat pierwszy:
"...nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!"
czyli asertywność w obronie wartości w praktyce

a drugi:
Z KLEOFASEM W DRODZE DO EMAUS
"
...rozmawiali i rozprawiali...
...zatrzymali się smutni...
...przymusili Go, mówiąc...
... czy serce nie pałało w nas...
... zabrali się i wrócili..."
Łk 24, 13-33
czyli przeżywanie klęski i powrót do życia!