WARSZTATY

Proponuję trzy różne cykle warsztatowe oparte na koncepcji czterech filarów:

1. Warsztaty FILARY ŻYCIA - dla wszystkich dorosłych także w wersji dla młodzieży licealnej
(trzy spotkania trzygodzinne)

2. Warsztaty FILARY MAŁŻEŃSTWA - dla małżonków i przygotowujących się do małżeństwa
(trzy spotkania trzygodzinne)

3. Warsztaty FILARY WYCHOWANIA - dla rodziców i wychowawców
(trzy spotkania trzygodzinne)

Na warsztaty składają się trzy spotkania trzygodzinne lub sesja weekendowa

W przypadku poprowadzenia warsztatów (1-2 dniowych) dla zorganizowanej grupy w różnych ośrodkach w Polsce
proszę o osobisty kontakt telefoniczny 691 458 858


Osoby zainteresowane proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w dziale "Kontakt ", proszę o dane:
imię i nazwisko, e-mail do korespondencji oraz telefon komórkowy

TREŚCI PORUSZANE NA WARSZTATACH:

MIŁOŚĆ
- wartość przyjęcia
- sztuka afirmacji
- anatomia i filozofia miłości
- werbalne i niewerbalne wyrażanie uczuć

PRAWDA
- wartość prawdy w życiu codziennym
- sztuka jednoznaczności i autentyczności
- tematy tabu
- granice prawdy

WOLNOŚĆ
- wartość wolności w codzienności
- sztuka bycia niezależnym i odpowiedzialnym
- wolność od przemocy
- wolność od uzależnień

GRANICE
- wartość granic w budowaniu poczucia bezpieczeństwa
- sztuka mówienia „NIE”
- granice a zaufanie
- granice i intymność

REALIZACJA TREŚCI DOSTOSOWANA JEST DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW

FORMY WARSZTATOWE:
- miniwykłady
- realizowanie zadań odwołujących się do wiedzy i doświadczeń uczestników w podgrupach i w parach
- scenki i dramy

ZASADY PRACY W GRUPIE WARSZTATOWEJ:
- mówimy sobie po imieniu
- nie oceniamy innych i nie udzielamy pouczeń
- zobowiązujemy się do wzajemnej dyskrecji wobec wszystkich osobistych wątków poruszanych przez prowadzącą i uczestników
- PAMIĘTAMY, że warsztaty mają charakter edukacyjny a nie terapeutyczny